NOVIN s. r. o.

Rating a informácie o NOVIN s. r. o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre NOVIN s. r. o. 42966 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 761. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9123% spoločností je horších ako NOVIN s. r. o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti NOVIN s. r. o." href="http://novin.sk-rating.com/">
   <img src="http://novin.sk-rating.com/novin.png" width="150" height="25" alt="Rating NOVIN s. r. o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating NOVIN s. r. o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia